Bemiddelingsvoorwaarden

Hieronder staan de bemiddelingsvoorwaarden die E-Learning Plaza (een merk van EigenWijsheid.Nu) hanteert.
Door een cursus te plaatsen op
E-Learning Plaza gaat u als cursusaanbieder akkoord met de onderstaande voorwaarden.

E-Learning Plaza raadt u aan de onderstaande punten goed door te nemen en bij eventuele vragen of onduidelijkheden contact op te nemen met E-Learning Plaza.

EigenWijsheid.Nu ( E-Learning Plaza)
Nijenrode 121
3813NV Amersfoort
admin@e-learning-plaza.nl

KVK: 57567999 BTW: NL181543254B02

E-Learning Plaza

1.E-Learning Plaza laat als bemiddelaar tussen u en de cursisten die zich via haar website voor uw cursus aanmelden, overeenkomsten tussen u en de cursisten tot stand komen.

2.De cursusaanbieder houdt zelf de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst met de cursist en de inhoud van de cursus. E-Learning Plaza bemiddelt bij eventuele vragen en klachten van de cursist.

3. E-Learning Plaza houdt van de cursusaanbieder een vergoeding in voor haar bemiddeling als cursisten de door de cursusaanbieder aangeboden cursussen gaan volgen. De vergoeding bedraagt het percentage van het cursusgeld behorende bij het afgenomen dienstenpakket met inbegrip van de transactiekosten.

5. De vergoeding die een cursusaanbieder aan E-Learning Plaza verschuldigd is, wordt verrekend met het cursusgeld dat E-Learning Plaza voor de cursusaanbieder incasseert.

6. De cursusaanbieder ontvangt direct bericht over de aanmelding van cursisten voor haar/zijn cursus.

7. Een online cursus wordt na ontvangst van het cursusgeld door E-Learning Plaza opengesteld voor de cursist, de cursist heeft in principe geen recht op restitutie na aankoop van de cursus conform de hiervoor geldende wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiele drager. Echter, de cursusaanbieder kan hier van afwijken. Zie hierover de Algemene Voorwaarden onder ‘Annuleren van Cursussen & Terugbetaling’.

8. Vanaf de oplevering van de cursusomgeving bied de cursusaanbieder binnen 6 weken de eerste betaalde cursus of training aan

9. Wanneer er gedurende maximaal 6 weken er geen enkele verkoop is gerealiseerd via de E-Learning website van de cursusaanbieder, past de cursusaanbieder het cursusaanbod aan met het doel alsnog

10. E-Learning Plaza hanteert een vast betaalmoment, op of rond de eerste van de maand. E-Learning Plaza betaalt op dat moment, in verband met het retourrecht van cursisten, het cursusgeld van alle cursussen die voor de 15e van de maand ervoor zijn aangekocht (na afrek van de aan E-Learning Plaza verschuldigde vergoeding, retouren en eventuele marketingkosten) uit op de bij E-Learning Plaza bekende bankrekening.

11. Wanneer de cursusaanbieder zelf algemene voorwaarden hanteert dan dient de cursusaanbieder dit bij E-Learning Plaza aan te geven zodat de voorwaarden bij aanmelding door de cursist kunnen worden vermeld. Bij tegenstrijdigheid van voorwaarden zijn de voorwaarden van E-Learning Plaza van toepassing.

E-Learning-Plaza Amersfoort

contact@e-learning-plaza.nl

0623 172 131